Hoppa till innehåll

Flyttförsäkring

  När det är dags att ta steget och flytta in i det nya drömhemmet är det viktigt att välja rätt flyttfirma. Detta för att flytten ska utföras på ett smidigt sätt och att övergången till den nya bostaden ska bli problemfri. Men även den mest erfarna flyttfirman kan ibland stöta på oförutsedda händelser. Därför är det viktigt att dina ägodelar skyddas under hela flytten. Vi på Östgöta-Flytt förstår detta och erbjuder därför en omfattande flyttförsäkring för att ge dig extra trygghet.

  Vår försäkring gäller under hela resan, från din nuvarande bostad till din nya adress. Den gäller också oavsett om flytten sker inom Östergötland eller utanför landskapets gränser. Försäkringen säkerställer att alla dina ägodelar – från möblerna i vardagsrummet till det ömtåliga finporslinet – skyddas under hela flytten. Här går vi igenom vad denna försäkring innebär, vilka fördelar den har och hur den skyddar dina värdefulla tillhörigheter under flytten.

  Vår flyttförsäkring täcker mer av flytten än din hemförsäkring

  Det är vanligt att anta att hemförsäkringen ger ett fullständigt skydd under flytten. Men även om den ofta inkluderar såväl din tidigare som din nästa bostad under en övergångsperiod har den begränsningar. Villkoren för hemförsäkringar varierar dessutom mycket mellan olika försäkringsbolag. Till exempel kan den ge ersättning vid brand, stöld eller skadegörelse samt vid vissa specifika olyckor som kan uppstå i samband med flyttprocessen. Dock täcker hemförsäkringen inte de eventuella skador som uppstår när en extern flyttfirma hanterar dina ägodelar. Det är här som vår flyttförsäkring fyller en viktig funktion.

  Vår ansvarsförsäkring är en betydelsefull del av vårt åtagande gentemot dig som kund. Om något oväntat skulle inträffa med dina ägodelar under flytten kommer vårt försäkringsbolag att täcka de uppkomna kostnaderna. Därmed kan du känna dig trygg i vetskapen om att dina tillhörigheter är försäkrade under flytten. Detta gäller alltså även när de hanteras av våra medarbetare. Så om du planerar att flytta särskilt värdefulla föremål bör du kommunicera detta till oss i förväg. Därmed kan vi tillsammans utvärdera huruvida ytterligare försäkringsskydd kan behövas.

  Exempel på situationer där försäkringen är värdefull

  Dessa är några exempel på fiktiva situationer som visar hur värdefull vår flyttförsäkring kan vara:

  • Familjen Larssons flytt. I samband med transporten välter en kartong med värdefullt familjearv. Försäkringen täcker den oväntade skadan och lindrar därmed familjens förlust.
  • Emmas skadade konstverk. Konstnären Emma flyttar sin ateljé. Ett sällsynt konstverk skadas under flytten. Tack vare flyttförsäkringen får hon ersättning som täcker konstverkets värde.
  • Saras internationella flytt. Saras flyttlådor skadas av vatten i samband med en internationell transport. Försäkringen täcker kostnaden för att ersätta de skadade föremålen samt de extra logistikkostnaderna.

  Låt oss packa för att säkerställa att försäkringen gäller

  Även frågan om vem som ska utföra packningen av bohaget är en stor och viktig fråga. Vissa väljer förvisso att packa på egen hand för att spara kostnader. Och om du väljer att göra detta bör du läsa vår guide för flyttpackning. Men det är viktigt att du är medveten om att föremål som är packade på ett felaktigt sätt kan leda till att försäkringen inte täcker eventuella skador. Östgöta-Flytt rekommenderar därför starkt att du låter våra professionella packare ta hand om packningen. På så vis kan vi säkerställa att allt är korrekt packat enligt branschstandarder och därmed skyddat under transporten.

  Inte heller under själva flytten är risken för olyckor, såsom stöld eller trafikolyckor, helt utesluten. Med Östgöta-Flytts flyttförsäkring kan du dock känna dig trygg oavsett vad som händer under resans gång. Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att snabbt dokumentera och rapportera skadorna till oss. Då kan vi tillsammans arbeta för att hitta en lösning och säkerställa att du får den ersättning som du är berättigad till.

  En pålitlig flyttförsäkring täcker hela flytten från start till mål

  Sammanfattningsvis är det väldigt viktigt att ha en pålitlig flyttförsäkring som täcker hela processen. Försäkringen bör gälla ända från det att dina tillhörigheter lämnar din gamla bostad tills dess att de är i trygghet och på plats i din nya bostad. Vi på Östgöta-Flytt kan erbjuda dig denna trygghet tack vare vår omfattande flyttförsäkring. Vi uppmanar dig därför att överväga huruvida du vill sköta packningen själv samt hantera värdefulla föremål.

  Tveka inte att kontakta oss för att få en skräddarsydd offert och personlig rådgivning utifrån just dina behov!